top of page
Art Freedom collabrations

שיתופי פעולה

ארט פרידום יוזמים ויוצרים שיתופי פעולה עם עמותות, חברות וארגונים

עבודה משותפת היא המפתח להצלחה. שיתוף פעולה למען הכלל הוא לקיחת אחריות על העולם שסביבנו מתוך נכונות לעבוד יחד כדי להפוך אותו למקום טוב יותר. שיתוף פעולה למען הכלל חשוב כי הוא עוזר לנו לבנות עתיד טוב יותר לכולם. כשאנחנו עובדים ביחד, אנחנו יכולים להשיג הרבה יותר ממה שאי פעם יכולנו בעצמנו. אנחנו יכולים לעשות שינוי אמתי בעולם

'המטרה - להשתנות' / ארט פרידום + מרכז הקבלה

'כלהבריישן' / ארט פרידום + שער הרחמים

bottom of page