top of page
3אודות.jpg
תפירה.jpg

מידע והרשמה לתערוכה

'אביב. פריחה. תקווה'

​הנחיות לאמנים להשתתפות בתערוכה און-ליין


מיזם גלריה - און ליין "ארט פרידום" קורא לאמנים להגיש הצעות לתערוכה און ליין בנושא:  

'אביב. פריחה. תקווה'


דד ליין להגשת הצעות לתערוכה: 9.4.24 בשעה 23:55

​אישור השתתפות בתערוכה יישלח עד לתאריך 11.4.24

תאריכי התערוכה:  14.4.24  (א') - 12.5.24 (א')

מקום התערוכה: אתר Art Freedom תערוכה מקוונת (לא במקום פיזי)

אוצרת התערוכה: טלי לוי

את ההגשות יש לשלוח למייל: artfreedomsite@gmail.com


אמנים מוזמנים לשלוח יצירות הקשורות לנושא 'אביב. פריחה. תקווה' המציגים פרחים ופריחה כנושא ראשי ביצירה

​אמנים יכולים להגיש עד שלוש יצירות


מחיר היצירה ייקבע ע"י האמן
במידה והיצירה תימכר, האמן יעביר לגלריה עמלה של 15% ממחיר המכירה

 

הגלריה אינה מתחייבת להציג את כל היצירות שנשלחו
הגלריה יכולה להחליט באם להציג או לא להציג יצירות שהוצעו לתערוכה, לפי ראות עיניה וללא כל תנאי

הגשת הצעות להשתתפות אינה כרוכה בתשלום

ההשתתפות בתערוכה כרוכה בתשלום 100 ש"ח ליצירה


תהליך הגשת בקשה להשתתפות בתערוכה:

1. יש לקרוא את המידע על התערוכה.
אנו מציגים תערוכות נושא, על כן אנו מקפידים שהיצירות המוצגות בתערוכה תהיינה קשורות לנושא

 
מידע על נושא התערוכה - כאן

​2. יש למלא טופס עם פרטים אישיים ומידע על היצירות, לצרף עד שלושה אימג'ים ולשלוח במייל הבקשה להשתתפות. טופס זה הינו הסכם המהווה אישור כי האמן קרא ומסכים לתקנון השתתפות בתערוכה און ליין

את ההגשות יש לשלוח למייל: artfreedomsite@gmail.com
נא לציין בשורת הנושא את שם התערוכה: אביב. פריחה. תקווה

טופס השתתפות בתערוכה  להורדה

מידע כללי:
תקנון השתתפות בתערוכות און ליין
תקנון האתר

​מחכים לראות את יצירותיכם
ארט פרידום


מידע על נושא התערוכה 'אביב. פריחה. תקווה'
 

האביב הוא זמן של שחרור וצמיחה מחודשת. הפריחה באביב היא סימן לתחייה ולתקווה לעתיד טוב יותר. הפריחה והחיוניות באביב הם הזדמנות להזכיר לעצמנו שתמיד יש תקווה וכי יש לנו את היכולת להתחדש ולהתפתח מחדש, גם אחרי תקופות של צרות וקשיים

בתערוכה הקבוצתית השישית של ארט פרידום "אביב. פריחה. תקווה" אנו מציגים יצירות של פרחים ופריחה, ומבקשים לדבוק באופטימיות ובתקווה

 

אמנים מוזמנים לשלוח יצירות בסגנונות שונים, המציגים פרחים ופריחה כנושא ראשי ביצירה

 

מידע על נושא התעוכה
טופס השתתפות בתערוכה - להורדה
bottom of page